សូមបងប្អូនជួយស៊ែរផង អាណិតពួកគាត់ណាស់!! ដោយសារតែ កូវីដ១៩ ធ្វើអោយ លោកតា ទាក់សុីក្លូ ជាច្រើនប្រឈមនិងការ អត់មានអាហារហូបចុក ព្រោះតែអត់មានចំណូល

(ភ្នំពេញ) ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្ត ទាំងអស់គ្នាបានដឹងមកហើយថា ប្រទេសកម្ពូជាយើង បានផ្ទុះឡើង នៅ ជំ ងឺ កូវីដ១៩ សារជាថ្មីម្ដងទៀត រហូតដល់ការ ឆ្លងចូលសហគមន៍ នឹង សម្លា ប់ ជី វិតមនុស្ស អស់ ១៤នាក់មកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ជំ ងឺ នេះ បានធ្វើ អោយ ការងារ មុខរបរ របស់ បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ខយើង ធ្លាក់ចុះ យ៉ាងខ្លាំង កត្តានេះដែរ ធ្វើអោយ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើង មានផលវិបាក ខ្លះៗដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក និយាយពី លោកតាៗ ដែលចាស់ជរា គ្មានទីពឹង ពួកគាត់ប្រកបរបរ ធាក់សុីក្លូ បានព្រឹកខ្វះ ល្ងាច ថ្ងៃខ្លះ រកមិនបាន ត្រូវដើររើស អេតចាយ ដើម្បី ចិញ្ចឹមជីវិត បន្តទៅមុខទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងម្សិលមិញនេះ មានគណនី ហ្វេសបុកមួយ បាន បង្ហោះថា ៖ #កូវីដកាន់តែធ្វើឱ្យលោកតាលំបាក😢
ថ្ងៃធម្មតា លោកតារកប្រាក់ដោយការធាក់ស៊ីក្លូមិនបាន លោកតាមានតែដើររើសអេតចាយបន្ថែមដើម្បីបានប្រាក់ហូបបាយ។ ចុះស្ថានភាពដូចរាល់ថ្ងៃនេះ តើលោកតាអាចរំពឹងអ្វីបាន?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកតាមិនហ៊ានដើររើសអេតចាយដូចមុនទៀតទេ ព្រោះខ្លាចកូវីដ ហ៊ឹម……………😢😢😢
សូមបងប្អូនមេត្តាជួយលោកតាផង ជួយជាទឹកចិត្ត ជាម៉ាស អាកុល ឬអាហារ ដើម្បីការពារលោកតាពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ និងជួយសម្រួលជីវភាពរបស់លោកតាបានខ្លះ 🙏🙏🙏៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment